e-Akta – możliwość przechowywania dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej.

Zmiany przepisów dają pracodawcy możliwość wyboru postaci przechowywania dokumentacji pracowniczej. Pracodawca może zadecydować, czy chce archiwizować dokumenty w postaci papierowej, czy elektronicznej.     Ważne aby pamiętać w przypadku dokonywania zmiany postaci dokumentacji pracowniczej: Należy także poinformować pracowników o: Źródło: Fot.: Pixabay.com

Likwidacja szkoleń okresowych bhp dla części pracowników administracyjno-biurowych.

Począwszy od 1 stycznia 2019 r. zaczęły obowiązywać zmiany wprowadzone do Kodeksu pracy, które zmniejszają wymagania w zakresie obowiązkowych szkoleń BHP. Znoszą one obowiązek szkoleń okresowych bhp dla określonej grupy pracowników administracyjno-biurowych zatrudnionych u pracodawcy, którego przeważająca część działalności znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka, jednak pod […]